صفحه اصلی / لیست قیمت فروش نقدی MVM

لیست قیمت فروش نقدی MVM

مدل خودروی MVM تیپ مدل قیمت نقدی زمان تحویل
X33 S AT Excellent Sport 1401 682/573/000 45 روزه
  X22 MT SPORT LUXURY 1401 464/740/800 45 روزه
  X22 PRO IE TURBO 1401 626/139/900 45 روزه
TIGGO-7-IE TIGGO 7 IE 1401 1/051/298/400 45 روزه
New-Arrizo5-TIE NEW ARRIZO 5 T IE 1401 721/224/700 45 روزه

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر

<< در حال احداث>>

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir