خانه

معرفی خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش
شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو (سهامی خاص) درسال ۱۳۸۳، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی، تاسیس و با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است.در حال حاضر این شرکت ازطریق اعمال مدیریت در تامین قطعات یدکی اصلی و تاکید بر آموزش کارکنان و توسعه شبکه فراگیر نمایندگی های مجاز و ایجاد زیرساختهای لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات خودرویی، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام برمی دارد.

نمایندگی های سراسر کشور

فروش مستقیم ۲ کد نمایندگی ۱۷۳

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن :   ۳۳۳۸۸۵۸۹ – ۰۱۷ 

فکس : —

پست الکترونیکی :  Manager173mvm@gmail.com 

وب سایت :  dashti173@mvmco.ir  

فروش مستقیم ۱ کد نمایندگی ۱۷۳

گنبدکاووس – میدان بسیج – ابتدای جاده مینودشت

تلفن : ۳۳۵۴۰۴۵۰ – ۰۱۷  داخلی ۳

فکس :  ۳۳۵۵۹۴۱۴ – ۰۱۷

پست الکترونیکی :  Manager173mvm@gmail.com 

وب سایت :  dashti173@mvmco.ir    

تصاویر و ویدیوها

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir