صفحه اصلی / لیست قیمت فروش اقساطی MVM

لیست قیمت فروش اقساطی MVM

مدل خودروی MVM تیپ مدل قیمت نقدی کل (تومان) پیش پرداخت منعطف (حداقل) میزان تسهیلات مدت اقساط (ماه) زمان تحویل
X33 S AT Excellent Sport 1401 682/573/000 309/829/635 حداکثر ۵۵% حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۶۰ ماه ۴۵ روزه
  X22 MT SPORT LUXURY 1401 464/740/800 232/370/400 حداکثر ۵۰% حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۶۰ ماه ۴۵ روزه
  X22 PRO IE TURBO 1401 626/139/900 313/069/950 حداکثر ۵۰% حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۶۰ ماه ۴۵ روزه

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر

<< در حال احداث>>

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir