صفحه اصلی / لیست قیمت فروش اقساطی FOWNIX

لیست قیمت فروش اقساطی FOWNIX

مدل خودروی MVM تیپ مدل قیمت نقدی کل (تومان) پیش پرداخت منعطف (حداقل) میزان تسهیلات مدت اقساط (ماه) زمان تحویل
  TIGGO 7 IE 1401 1/051/298/400 525/649/200 حداکثر ۵۵% حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۶۰ ماه ۴۵ روزه
  NEW ARRIZO 5 T IE 1401 721/224/700 360/612/350 حداکثر ۵۰% حداقل ۱۲ ماه حداکثر ۶۰ ماه ۴۵ روزه

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر

<< در حال احداث>>

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir