صفحه اصلی / لیست قیمت فروش نقدی FOWNIX

لیست قیمت فروش نقدی FOWNIX

مدل خودروی FOWNIX تیپ مدل قیمت نقدی زمان تحویل
  TIGGO 7 PRO 1401 1/201/451/100 45 روزه
  TIGGO 8 classic 1401 1/430/000/000 45 روزه
  TIGGO 8 PRO PREMIUM 1401 1/711/773/000 45 روزه

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر

<< در حال احداث>>

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir