صفحه اصلی / فروش اقساطی MVM

فروش اقساطی MVM

شرایط فروش اقساطی محصولات MVM مدل ۹۸- تحویل فوری

مدل خودرو پیش پرداخت اقساط مبلغ چک
۳۱۵ SP Exc 651/641/000 16 چک ۳ ماهه ۷۲/۴۲۰/۰۰۰
قیمت خودرو در صورت خرید نقدی چک بیمه سالانه قیمت خودرو
۱/۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۷۴۱/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۰۰۰/۰۰۰
X22 MT Lux 889/049/000 16 چک ۳ ماهه ۸۱/۱۰۰/۰۰۰
قیمت خودرو در صورت خرید نقدی چک بیمه سالانه قیمت خودرو
۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵/۵۴۹/۰۰۰ ۱/۷۲۷/۰۰۰/۰۰۰
X22 AT Lux 1/006/937/000 16 چک ۳ ماهه ۹۱/۸۵۰/۰۰۰
قیمت خودرو در صورت خرید نقدی چک بیمه سالانه قیمت خودرو
۱/۸۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸/۹۳۷/۰۰۰ ۱/۹۵۶/۰۰۰/۰۰۰
X22 AT Exc sp 1/049/150/000 16 چک ۳ ماهه ۹۵/۷۰۰/۰۰۰
قیمت خودرو در صورت خرید نقدی چک بیمه سالانه قیمت خودرو
۱/۹۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۰۳۸/۰۰۰/۰۰۰
X22 Sport 1/214/913/000 16 چک ۳ ماهه ۱۱۰/۸۲۰/۰۰۰
قیمت خودرو در صورت خرید نقدی چک بیمه سالانه قیمت خودرو
۲/۲۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۹۱۳/۰۰۰ ۲/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir