صفحه اصلی / فروش اقساطی MVM

فروش اقساطی MVM

شرایط فروش اقساطی محصولات MVM مدل ۹۸- تحویل فوری

 

مدل خودرو پیش پرداخت اقساط مبلغ هر قسط تعداد چک بیمه مبلغ چک بیمه

۳۱۵ اسپرت اکسلنت

۴۱۷/۶۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۲۹/۳۰۶/۵۹۰ در اقساط محاسبه شده است.
۴۹۱/۸۲۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۷۹/۸۵۵/۰۰۰ ۴ فقره ۱۸/۱۸۱/۰۰۰
         

X22 دنده ای لاکچری

۶۹۰/۸۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۱/۵۰۰/۳۵۰ در اقساط محاسبه شده است.
۷۷۰/۹۸۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۴/۹۱۹/۰۰۰ ۴ فقره ۲۰/۵۸۴/۰۰۰
         
X22 دنده ای اکسلنت اسپورت ۷۲۴/۸۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۳/۰۴۵/۲۸۰ در اقساط محاسبه شده است.
۸۰۸/۵۲۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۹/۰۹۹/۰۰۰ ۴ فقره ۲۱/۱۹۳/۰۰۰
         

X22 اتومات لاکچری

۷۸۲/۴۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۵/۶۶۲/۵۸۰ در اقساط محاسبه شده است.
۸۷۲/۱۲۶/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۶/۱۸۰/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۲۲۶/۰۰۰
         
X22 اتومات اکسلنت اسپورت ۸۱۵/۲۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۷/۱۴۵/۹۶۰ در اقساط محاسبه شده است.
۹۰۸/۳۴۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۰۰/۲۱۲/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۸۱۴/۰۰۰
         

X33 اسپورت

۸۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۴۶/۲۴۰/۸۹۰ در اقساط محاسبه شده است.
۹۳۹/۳۵۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۲۵/۷۱۵/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۱۲۴/۰۰۰
         

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir