صفحه اصلی / فروش اقساطی CHERY

فروش اقساطی CHERY

مدل خودرو پیش پرداخت اقساط مبلغ هر قسط تعداد چک بیمه مبلغ چک بیمه

آریزو ۵ اتومات

۹۸۶/۴۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۴۴/۸۴۶/۰۴۰ در اقساط محاسبه شده است.
۱/۰۹۷/۳۸۳/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۲۱/۲۵۷/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۸۸۴/۰۰۰
         

تیگو ۵  IL

1/251/600/000 60 ماهه ماهیانه ۵۶/۷۷۳/۹۶۰ در اقساط محاسبه شده است.
۱/۳۹۰/۲۱۸/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۵۳/۸۵۸/۰۰۰ ۴ فقره ۳۰/۶۳۹/۰۰۰
         
تیگو ۷ IE 1/749/200/000 60 ماهه ماهیانه ۷۹/۰۸۵/۶۱۰ در اقساط محاسبه شده است.
۱/۹۳۹/۶۶۸/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۲۱۵/۰۲۷/۰۰۰ ۴ فقره ۳۹/۵۶۱/۰۰۰
         

 

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir