صفحه اصلی / فروش اقساطی CHERY

فروش اقساطی CHERY

مدل خودرو پیش پرداخت اقساط مبلغ چک ۳ ماهه
Arrizo 5 دنده لاکچری ۱/۰۷۱/۴۱۴/۰۰۰ ۱۶ فقره چک ۳ ماهه ۸۰/۱۷۰/۰۰۰
قیمت خودرو مبلغ چک بیمه هر سال قیمت خودرو در صورت خرید نقدی
۱/۸۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸/۰۶۴/۰۰۰ ۱/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰
Tiggo 5 IE 1/928/608/000 16 فقره چک ۳ ماهه ۱۱۷/۸۵۰/۰۰۰
قیمت خودرو مبلغ چک بیمه هر سال قیمت خودرو در صورت خرید نقدی
۳/۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ۴۶/۴۰۸/۰۰۰ ۲/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
Tiggo 7 IE 2/688/493/000 16 فقره چک ۳ ماهه ۱۶۴/۲۸۰/۰۰۰
قیمت خودرو مبلغ چک بیمه هر سال قیمت خودرو در صورت خرید نقدی
۴/۳۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ۶۴/۶۹۳/۰۰۰ ۴/۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir