صفحه اصلی / فروش اقساطی شاسی

فروش اقساطی شاسی

شرایط اقساطی عادی تحویل ۳۰روزکاری /مبالغ به ریال میباشد

مدل خودرو پیش پرداخت ۱فقره چک ۱ماهه بدون بهره مدت بازپرداخت مبلغ هر قسط
X33 S AT Sport 1/492/500/000 895/500/000 اقساط۶۰ماهه۱۰۰/۲۵۳/۵۹۷
X55 Excellent 2/100/000/000 1/260/000/000 141/060/337
X55 Excellent Sport 2/137/500/000 1/282/500/000 143/579/272
Tiggo 5 IE 1/875/000/000 1/125/000/000 125/946/730
Tiggo 7 IE 2/475/000/000 1/485/000/000 166/249/683
X22 MT Excellent sp 1/025/000/000 615/000/000 68/850/879
X22 AT Excellent sp 1/242/500/000 745/500/000 83/460/700

  شرایط اقساطی ویژه سازمان ها_تحویل ۳۰روزکاری

نام خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ اقساط قیمت نقدی خودرو
X22 MT Excellent sp 1/230/000/000

60ماهه بصورت ماهیانه
۷۹/۶۰۶/۱۲۰ ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
X22 AT Excellent sp 1/491/000/000 96/498/160 4/970/000/000
X33 S AT Sport 1/791/000/000 115/914/290 5/970/000/000
X55 Excellent 2/520/000/000 163/095/480 8/400/000/000
X55 Excellent Sport 2/565/000/000 166/007/900 8/550/000/000
Tigoo 5 IE 2/250/000/000 145/620/960 7/500/000/000
Tigoo 7 IE 2/970/000/000 192/219/670 9/900/000/000

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir