صفحه اصلی / شرایط فروش MVM

شرایط فروش MVM

مدل خودرو MVM تیپ مدل قیمت نقدی خودرو(تومان) زمان تحویل
اسپرت اکسلنت/ اکسلنت اسپرت

۹۷

۹۸

۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰

۳۰ روز کاری
ساده

۹۷

۹۸

۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰

موجود نمی باشد

۳۰ روز کاری
لاکچری

۹۷

۹۸

۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰ روز کاری
لاکچری دورنگ

۹۷

۹۸

۱۵۷,۷۰۰,۰۰۰

موجود نمی باشد

۳۰ روز کاری
اسپرت اکسلنت

۹۷

۹۸

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

موجود نمی باشد

۳۰ روز کاری
اکسلنت اسپرت

۹۷

۹۸

۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰

موجود نمی باشد

۳۰ روز کاری
اتومات لاکچری

۹۷

۹۸

۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰

۳۰ روز کاری
اتومات اکسلنت اسپرت

۹۷

۹۸

۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰

۳۰ روز کاری
اتومات اسپرت 

 ۹۷

۹۸

 ۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۲۲۲,۷۰۰,۰۰۰

۳۰ روز کاری

 

 

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir