صفحه اصلی / لیست قیمت خودروهای شاسی

لیست قیمت خودروهای شاسی

مدل خودرو CHERY تیپ مدل قیمت نقدی خودرو(ریال) زمان تحویل
X33 S AT sport 99 5,970,000,000 30روزکاری
X55 Excellent Sport 99 6,250,000,000 30 روز کاری
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن tiiggo.jpg است IE 99 7,500,000,000 30روزکاری
Excellent  ۹۹  ۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری
IE 99  ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰روز کاری

ویرایش برگه

 

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir