صفحه اصلی / لیست قیمت خودروهای شاسی

لیست قیمت خودروهای شاسی

مدل خودرو MVM تیپ مدل قیمت نقدی خودرو(ریال) زمان تحویل
دنده ای  ۱۴۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۴۵روزکاری

 

 اتومات ۱۴۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵ روز کاری
پرو توربو ۱۴۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵روز کاری
اتومات  اکسلنت اسپرت ۱۴۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵ روز کاری
    ۱۴۰۰    

 

 

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir