صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

شعبه اول

گنبد کاووس – ابتدای جاده مینودشت – بعد از اولین بریدگی


01733540447-450

dashti173@mvmco.ir


@mvmdashti

@mvmdashti

شعبه دوم

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان


01733388589

dashti173@mvmco.ir


@chery_dashti

@cherydashti

جهت دسترسی بیشتر و ارتباط با کارکنان با ما در ارتباط باشید.


09115115963

09115115965

09115115975

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir