صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

شعبه مرکزی

گنبد کاووس – ابتدای جاده مینودشت – بعد از اولین بریدگی-نمایندگی فرهاد دشتی


09115179460 مدیریت نمایندگی آقای یعقوب خواجه

dashti173@mvmco.ir


@mvmdashti

@mvmdashti

جهت دسترسی بیشتر و ارتباط با کارکنان بخش فروش با ما در ارتباط باشید.


09115115965 مدیر فروش خانم آزاده آق آتابای

09115115972 کارشناس فروش آقای صادق طیار 

01733540450 کارشناس فروش خانم فرحنازآنه تواقی

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیریت داخلی : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir